KHOA MARKETING

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN: Khoa Marketing là một đơn vị trực thuộc Trường…

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN Trình độ đào tạo : Trung cấp…

KHOA KẾ TOÁN

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Khoa Kế toán là một đơn vị trực thuộc…

ĐẠO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TRONG NƯỚC

Chương trình “Đào tạo nghề ngắn hạn trong nước” với mục tiêu xây dựng đào tạo…

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỆN TỬ – CƠ KHÍ

Tuyển sinh chương trình đào tạo ngành Điện tự – cơ khí Ngành Điện Tự –…

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LÀM ĐẸP

Trình độ đào tạo: Trung cấp Chuyên ngành đào tạo: NGÀNH LÀM ĐẸP – MAKEUP Nội dung đào…

Khoa Chăm Sóc Sắc Đẹp

KHOA LÀM ĐẸP, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ:   Điện thoại :   E-mail:  NHIỆM VỤ CHUYÊN…