KHOA MARKETING

KHOA MARKETING

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN: Khoa Marketing là một đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp. Khoa được thành lập năm 2005. Tiền thân là khoa kinh tế.…

KHOA KẾ TOÁN

KHOA KẾ TOÁN

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Khoa Kế toán là một đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp Ngoại Thương. Khoa được thành lập năm 2006. Tiền thân là…

ĐẠO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TRONG NƯỚC

ĐẠO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN TRONG NƯỚC

Chương trình “Đào tạo nghề ngắn hạn trong nước” với mục tiêu xây dựng đào tạo gắn liền thực tiễn, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội. Đồng thời,…

Khoa Chăm Sóc Sắc Đẹp

Khoa Chăm Sóc Sắc Đẹp

KHOA LÀM ĐẸP, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ:   Điện thoại :   E-mail:  NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN: – Khoa làm đẹp là một trong những khoa mới nhất được thành lập.…