KHOA MARKETING

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN:
Khoa Marketing là một đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp. Khoa được thành lập năm 2005. Tiền thân là khoa kinh tế. Bộ máy của Khoa khi mới thành lập chỉ có 3 người, nhiệm vụ của Khoa khi mới thành lập là giảng dạy 03 chuyên ngành chính: Marketing thương mại, thương mại điện tử. Năm 2007, nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường, Khoa được đổi tên thành: marketing. Nhiệm vụ của Khoa là giảng dạy 2 chuyên ngành chính ở trình độ trung cấp: Marketing thương mại, thương mại điện tử
Với sự phát triển của Nhà trường, Khoa đã phát triển lớn mạnh về chất lượng và số lượng, trở thành một trong những khoa mũi nhọn của Nhà trường.
Với trách nhiệm chính là giảng dạy mỗi CBGV của Khoa đã nỗ lực, cố gắng, phát huy sức mạnh tập thể, sự sáng tạo của mỗi cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tận tình với học sinh. CBGV đã tích cực đổi mới phương pháp dạy lý thuyết và thực hành, không ngừng tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xác định phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.
2. THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA KHOA:
– 04 năm liền được công nhận là tập thể lao động xuất sắc (2009 – 2013);
– 05 năm liền là Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc;
– 100% CBGV của Khoa đều đạt danh hiệu LĐTT, trong đó có hơn 30% là CSTĐ;
– 03 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm 2010 và năm 2012;
– Trên 85% học sinh của Khoa đều có việc làm sau khi ra trường.
3. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:
– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường.
– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.
– Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề thuộc khoa.
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung , bảo trì thiết bị dạy nghề.
– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.
5. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN:
Số CBGV của Khoa hiện có 7 người, trong đó có 2 thạc sỹ; 14 giáo viên kiêm nhiệm thuộc các đơn vị trong trường, và một số giáo viên thỉnh giảng. Bộ máy quản lý của Khoa gồm 1 Trưởng khoa, 1 Phó trưởng khoa. Số CBGV của khoa đều đạt chuẩn, có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn